เครื่องคำนวณการลงทุน

Email This Print This EN
ชื่อย่อหุ้น: TCCC สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 28.75 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 7,100
วันก่อนหน้า: 28.75 ราคาเปิด: 28.75
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 28.50 / 2,800 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 28.75 / 700
ช่วงราคาระหว่างวัน: 28.25 - 28.75 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 28.00 - 48.50
ปรับปรุงเมื่อ: 18 ธันวาคม 2561 (16:47)

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %
วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %