เครื่องคำนวณการลงทุน

Email This Print This EN
ชื่อย่อหุ้น: TCCC สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 46.75 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 1,000
วันก่อนหน้า: 46.50 ราคาเปิด: 46.50
เปลี่ยนแปลง: +0.25 % เปลี่ยนแปลง: +0.54
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 46.50 / 900 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 46.75 / 5,400
ช่วงราคาระหว่างวัน: 46.50 - 47.00 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 38.00 - 88.00
ปรับปรุงเมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2561 (16:37)

จำนวนหุ้น หุ้น
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %
วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %