ราคาหลักทรัพย์

Email This Print This EN
ชื่อย่อหุ้น: TCCC สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 28.75 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 7,100
วันก่อนหน้า: 28.75 ราคาเปิด: 28.75
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 28.50 / 2,800 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 28.75 / 700
ช่วงราคาระหว่างวัน: 28.25 - 28.75 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 28.00 - 48.50
ปรับปรุงเมื่อ: 18 ธันวาคม 2561 (16:47)
Chart Type