ราคาหลักทรัพย์

Email This Print This EN
ชื่อย่อหุ้น: TCCC สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 29.50 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 21,800
วันก่อนหน้า: 29.75 ราคาเปิด: 29.00
เปลี่ยนแปลง: -0.25 % เปลี่ยนแปลง: -0.84
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 29.25 / 4,100 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 29.75 / 9,800
ช่วงราคาระหว่างวัน: 29.00 - 29.75 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 29.00 - 88.00
ปรับปรุงเมื่อ: 22 มิถุนายน 2561 (16:37)
Chart Type