ราคาหลักทรัพย์

Email This Print This EN
ชื่อย่อหุ้น: TCCC สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 46.75 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 1,000
วันก่อนหน้า: 46.50 ราคาเปิด: 46.50
เปลี่ยนแปลง: +0.25 % เปลี่ยนแปลง: +0.54
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 46.50 / 900 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 46.75 / 5,400
ช่วงราคาระหว่างวัน: 46.50 - 47.00 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 38.00 - 88.00
ปรับปรุงเมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2561 (16:37)
Chart Type