ราคาหลักทรัพย์

Email This Print This EN
ชื่อย่อหุ้น: TCCC สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 44.50 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 59,000
วันก่อนหน้า: 44.50 ราคาเปิด: 44.25
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 44.25 / 7,300 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 44.50 / 3,300
ช่วงราคาระหว่างวัน: 44.25 - 44.75 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 26.75 - 88.00
ปรับปรุงเมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2560 (16:39)
Chart Type